Logo Firmy G│ˇwna Strona BIP G│ˇwna strona firmy
Plan zamówień

dghfg

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
utworzony na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.)

<- plik PDF do pobrania

Lp. Przedmiot zamówienia Szacunkowa wartość [zł] I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Tryb zamówienia
DOSTAWY
1 Polielektrolit 370 000,00 x       Przetarg nieograniczony
2 Tlenek wapna 9 000,00 x       Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
3 Ekogroszek do kotłowni 21 000,00 x       Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
4 Smary, oleje, paliwa 25 085,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
5 Materiały laboratoryjne 10 000,00 x       Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
6 Dostawa szafek BHP dla pracowników Oś Milicz i żmigród 24 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
7 Dostawa węgla aktywnego do stacji dezodoryzacji 30 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
8 Dostawa lamp UV do stacji dezodoryzacji 30 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
9 Dostawa środków czystości, spożywczych i art. biurowych 45 000,00 x       Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
10 Dostawa odzieży ochronnej dla pracowników Oś Milicz, żmigród i Sułów 22 000,00 x       Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
11 Zakup materiałów do napraw bieżących Oś Milicz 8 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
12 Dostawa mieszadła, pompy na Oś Milicz 20 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
13 Wyposażenie warsztatu Oś żmigród 6 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
14 Części do pomp na Oś żmigród 20 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
15 Dostawa części do prasy osadu na Oś żmigród 25 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
16 Dostawa części do sitopiaskownika na Oś żmigród 15 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
17 Dostawa sprzętów, aparatów, elementów elektrycznych na Oś żmigród 15 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
USłUGI
18 Odbiór odpadów komunalnych na Oś Milicz, Sułów i żmigród 4 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
19 Odbiór, transport i zagospodarowanie skratek i zawartości piaskowników Oś Milicz, Sułów i żmigród 45 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
20 Analiza gruntów, ścieków, wód powierzchniowych i osadu 48 500,00 x       Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
21 Pomiary elektryczne 13 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
22 Obsługa serwisowa pomp i mieszadeł Flygt 20 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
23 Obsługa serwisowa pomp Netzsch 5 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
24 Przegląd dmuchaw 16 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
25 Obsługa serwisowa sond 40 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
26 Serwis ATSO 80 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
27 Konserwacja i przegląd techniczny suwnic na Oś Milicz 6 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
28 Legalizacja czujników poziomu gazu 4 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
29 Konserwacja i przegląd sprzętu gaśniczego na Oś 3 300,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
30 Przegląd i naprawa pojazdów 30 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
31 Ubezpieczenie pojazdów 45 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
32 Usługa kominiarska 3 400,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
33 Usługa prania odzieży roboczej 5 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
34 Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej 28 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
35 Montaż napędu bramy wjazdowej na Oś Milicz 3 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
36 Demontaż kraty ręcznej i montaż kraty mechanicznej na przelewie burzowym Oś żmigród 160 000,00         Przetarg nieograniczony
37 Przegląd i naprawa pomp i silników elektrycznych Oś żmigród 20 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
38 Przegląd gwarancyjny urządzeń TEW na Oś żmigród 8 500,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
39 Przegląd i serwis stacji zlewczej ścieków dowożonych na Oś żmigród 4 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
40 Przegląd i czyszczenie separatorów 200 000,00         Przetarg nieograniczony
41 Naprawa studni i włazów na sieci kanalizacyjnej zlewni Oś żmigród 5 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
42 Zakup i montaż pomp na przepompowanie ścieków na Oś żmigród 42 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
43 Usługa ochrony obiektów Oś żmigród - obsługa monitoringu 8 200,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
44 Przegląd pieca olejowego na Oś żmigród 700,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
45 Usługi ślusarskie na Oś żmigród 5 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
46 Usługa ubezpieczenia mienia PGK 51 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
47 Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wszewilki 40 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
48 Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu - uzupełnienie 39 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
49 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gogołowice oraz Miliczu - rejon ul. Poprzeczniej 6 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
50 Projekt i przebudowa pompowni Oś Sułów, dobór i wymiana falowników do dmuchaw 100 000,00         Przetarg nieograniczony
51 Naprawa rurociągu odpływowego z budynku prasy osadu 14 000,00         Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
52 Naprawa dróg wewnętrznych betonowych na przepompowni na ul. Wiejskiej w żmigrodzie 25 000,00 x       Według instrukcji wewnętrznej poniżej 30 tys. euro
53 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wszewilki 2 000 000,00 x       Przetarg nieograniczony
54 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie ul. Akacjowej i Dojazdowej w Miliczu 1 350 000,00 x       Przetarg nieograniczony
55 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bychowo i Karnice (gm. żmigród) 10 000 000,00     x   Przetarg nieograniczony

Valid HTML 4.01 Transitional

(c) 2010 Miron Engler