Logo Firmy Główna Strona BIP Główna strona firmy
Oddziały
Od dnia 01.01.2008 roku PGK "Dolina Baryczy" prowadzi działalność eksploatacyjną w zakresie zbiorowego odprowadzania i zbiorowego oczyszczania ścieków
na terenie Gminy Żmigród.


Oczyszczalnia Ścieków w Żmigrodzie
Kierownik mgr inŻ. Jacek Rubaszewski
Z-ca Kierownika Zbigniew Świątkowski

ul. Wiejska 29, 55-140 Żmigród
telefon kontaktowy: 71 38 53 552
e-mail: os.zmigrod@pgkdolinabaryczy.pl

Opłaty za odprowadzanie ścieków moŻna wpłacać w kasie
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie (ul. Poznańska),
będą na numer konta: 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001


Od dn. 1.02.2008 r. PGK "Dolina Baryczy" prowadzi działalność eksploatacyjną w zakresie zbiorowego odprowadzania i zbiorowego oczyszczania ścieków na terenie Gminy Milicz.

Oczyszczalnia ścieków w Miliczu
Kierownik mgr inż. Ireneusz Rura


ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz
telefon kontaktowy: 71 38 41 719

e-mail: os.milicz@pgkdolinabaryczy.pl

Opłaty za odprowadzanie ścieków można wpłacać na numer konta:
49 9582 0000 2000 0011 5414 0001


Oczyszczalnia ścieków w Sułowie
ul. łąkowa 56, 56-300 Milicz
telefon kontaktowy: 71 38 47 568


Opłaty za odprowadzanie ścieków można wpłacać na numer konta:
49 9582 0000 2000 0011 5414 0001

Valid HTML 4.01 Transitional

(c) 2010 Miron Engler