Logo Firmy Główna Strona BIP Główna strona firmy
Jak korzystać z BIP-u

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznych jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego lub przez podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu posiadającą adres URL - www.bip.pgkdolinabaryczy.pl

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizowane są w postaci baz danych. Dostęp do informacji publicznych możliwy jest poprzez menu przedmiotowe.

Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie klawiszem myszy na interesującą nas kategorię, a następnie, po jej rozwinięciu, na podkategorię.

Biuletyn zawiera elementy określone w Rozporządzeniu MSWiA, jak i elementy dodatkowe.

Menu Przedmiotowe - zawiera informacje publiczne udostępnione w Biuletynie przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora Biuletynu Informacji Publicznej.

Valid HTML 4.01 Transitional

(c) 2010 Miron Engler