Logo Firmy G│ˇwna Strona BIP G│ˇwna strona firmy
Majątek Firmy

1. Prawo własności nieruchomości położonej w żmigrodzie przy ul. Wiejskiej, nr ew. 4/1,     AM 5 zabudowanej miejską oczyszczalnią ścieków w żmigrodzie

2. Prawo własności nieruchomości położonej w żmigrodzie przy ul. Dębowej, nr ew.     65/5, AM 33, zabudowanej przepompownią lokalną nr 6

3. Kanalizacja i przyłącza znajdujące się na terenie gminy żmigród

4. prawo własności nieruchomości położonej w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1 nr ew. 82     AM 30, zabudowanej miejską oczyszczalnią ścieków

5. prawo własności nieruchomości położonej w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej o nr ew.     130/2 AM 4, zabudowanej przepompownią ścieków

6. prawo własności nieruchomości położonej w Sławoszowicach o nr ew. 109/5 AM 1,     zabudowanej przepompownią ścieków

7. prawo własności nieruchomości położonej we Wszewilkach o nr ew. 75/3 AM 1,     zabudowanej przepompownią ścieków

8. prawo własności nieruchomości położonej we Wszewilkach o nr ew. 181/5 AM 2,     zabudowanej przepompownią ścieków

9. prawo własności nieruchomości położonej w Sułowie przy ul. łąkowej 56 nr ew.     439/1, AM 5 zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Sułowie

10. prawo własności nieruchomości położonej w Sułowie przy ul. łąkowej nr ew. 439/4,      AM 5 zajęta pod drogę

11. prawo własności nieruchomości położonej w Słącznie nr ew. 183/5, AM 2      zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Słącznie

12. kanalizacja i przyłącza znajdujące się na terenie gminy Milicz

Valid HTML 4.01 Transitional

(c) 2010 Miron Engler